دانلود سریالهای خارجی

دانلود سریال قاتل حرفه ای (Dexter)


دانلود سریال قاتل حرفه ای (Dexter)
خلاصه داستان: داستان این سریال در باره قاتلی خونسرد و حرفه ای به نام دکستر می باشد که همزمان هم در اداره پلیس مشغول به کار است و هم در زمان مقتضی به قتلهای زنجیرهای خود می پردازد .این قاتل خونسرد دارای ظاهر بسیار ارام و دوست داشتنی است به گونه ای که همه همکارانش او را بسیار دوست می دارند ولی این ظاهر دوست داشتنی پوششی برای پنهان کردن ان چیزی است که سالها در نهاد او وجود داشته و ان چیزی نیست جز اشتیاق به کشتن ولی نه کشتن هر کس بلکه کشتن کسانی که سزاوار مردن هستند....  
 

 

 

 
 
فصل اول  
 
قسمت 01:                   Deposite Files 
قسمت 02:                   Deposite Files 
قسمت 03:                   Deposite Files       
 قسمت 04:                   Deposite Files         
قسمت 05:                   Deposite Files         
قسمت 06:                   Deposite Files        
قسمت 07:                   Deposite Files      
قسمت 08:                   Deposite Files       
قسمت 09:                   Deposite Files        
قسمت 10:                   Deposite Files       
قسمت 11:                   Deposite Files     
قسمت 12:                   Deposite Files      
  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------
 

فصل دوم
 
  قسمت 01:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی  
قسمت 02:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 03:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 04:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 05:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 06:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 07:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 08:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 09:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 10:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 11:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 12:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی